Skip to content

‘Verbindend leiderschap is noodzakelijk om generaties te laten samenwerken’

marjolein risseeuw illustratie‘Bedrijven krijgen steeds meer verschillende generaties op de werkvloer die moeten samenwerken, maar dat gaat niet vanzelf. Daar hebben ze hulp bij nodig, want mensen uit de verschillende generaties vinden elkaar maar merkwaardig, vreemd en vooral heel anders dan zichzelf. Het helpt enorm om je te verdiepen in de kwaliteiten van andere generaties. Ga samen met een generatie aan de slag om een gebruiksaanwijzing te maken; waardoor raken zij gemotiveerd, waar knappen ze op af, met welke generatie vinden zij het lastig samenwerken en bij welk generatie vinden ze wél makkelijker aansluiting? Omarm de verschillen tussen generaties. Maak er geen appelmoes van, maar zoek naar ieders kwaliteiten zodat je een fruitbowl creëert.’

Leer van elkaar, niet over elkaar
‘Uit mijn onderzoek blijkt dat 80 tot 90 procent van de mensen zich thuis voelt in zijn eigen generatie en daarmee bedoel ik niet per se een van de bestaande indelingen, maar vooral leeftijdsgenoten. Mensen waarmee je historische momenten hebt meegemaakt tussen de twaalf en de achttien. Dit zijn de jaren dat je wordt gevormd op het gebied van cultuur, muziek, mode. Deze achtergrond maakt ook dat mensen collega’s uit een andere generatie anders vinden. Zo merk ik dat bijvoorbeeld de jongere generatie graag van mij wil weten hoe ze de oudere generatie op de werkvloer kunnen aansturen. En de oudere generatie vraagt vaak of ik even een presentatie over de jeugd wil komen geven. Maar het gaat juist om samenwerken, om het vraagstuk sámen te onderzoeken en zo te leren van elkaar.’

Carrière vs. lifestyle
‘Een belangrijke generatiekloof op het gebied van samenwerken is dat mensen van rond de dertig en daarboven hun carrière heel belangrijk vinden. Ze zijn van oudsher gewend om daar de rest van hun leven omheen te plannen. Terwijl jongere mensen veel meer een lifestyle aanhangen waar dat werk in moet passen. Zij vinden het belangrijk om veel te reizen, maatschappelijk betekenis te hebben, tijd te maken voor vrienden en een relatie en hun werk moet daarin passen en niet andersom.’

Samenwerken tussen generaties
‘Jongeren zijn tegenwoordig meer op zichzelf gericht. Dat wordt nog wel eens uitgelegd als egocentrisch, maar het zorgt ervoor dat jongeren goed voor zichzelf zorgen en vaak ook voor anderen. Het belangrijkste dat organisaties kunnen doen is onderzoeken waar de interesse en motivatie van de verschillende generaties liggen en hoe ze dat kunnen inzetten. Helemaal nu we meer thuiswerken is het belangrijk om verschillende generaties goed te laten samenwerken. Dat vergt begrip van alle partijen. Want iedere generatie heeft ook zijn eigen manier van leidinggeven, en van omgaan met conflicten. Zorg dat je – sámen met je werknemers – inzicht krijgt in hoe je de samenwerking tussen de verschillende generaties in je bedrijf optimaal kunt faciliteren.’

Maak het persoonlijk
‘Feitelijk zijn de babyboomers de ouders van generatie Y, en generatie X die van generatie Z. Ik zeg dan ook altijd; kijk eens naar hoe liefdevol je je eigen kinderen opvoedt, begrijpt en coacht, terwijl het op kantoor ineens hiërarchisch moet. Maar dat het eigenlijk collega’s zijn in de leeftijd van jouw kinderen. Als je persoonlijk met je collega’s verbindt, doen mensen meer voor je. Probeer mensen zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Dat geldt voor iedere generatie. En leer van elkaar. Waar veel bedrijven al een senior werknemer aan een junior koppelen als mentor of coach, kun je dat op bijvoorbeeld tech-gebied ook andersom doen. De jongste generatie is digital native en kan de oudere generaties veel leren over bijvoorbeeld Prezi of Powerpointpresentaties, filmpjes en andere technologische ontwikkelingen. Daarmee verdienen de generaties elkaars respect en komen ze op een positieve manier in samenwerking.’

Verbind macht en liefde
‘Wanneer je dan ook nog een manager hebt die probeert macht en liefde te verbinden, dan is dat een waardevolle toevoeging voor een betere samenwerking. Zo’n leider biedt enerzijds kaders en visie, maar verbindt die met liefde, empathie en luisterend vermogen. Dit verbindend leiderschap is cruciaal om verschillende generaties succesvol te laten samenwerken. Een mooi advies voor zowel leiders als werknemers is – en dat geldt helemaal in de huidige coronacrisis: “Blijf op afstand, maar kom dichtbij”.’

Bron: https://fd.nl/

logo
+31 (0)6 51 42 79 89
info@marjoleinrisseeuw.nl
KVK 53608461
BTW NL001859990B35

Het Generatiespel

Een inspirerende manier om jezelf en andere generaties te leren kennen.

het-generatiespelthe-generation-game

Nu ook beschikbaar in een Engelse versie.

Back To Top