Skip to content
Generatieleren Workshop begeleid door Marjolein Risseeuw

Werk jij met een team waar drie of vier generaties bij elkaar komen en vraag je je af hoe je al deze collega’s betrokken en bij de tijd houdt? Hoe je de ontwikkeling van hun kennis- en vaardigheden het best kunt ondersteunen? En een onderwijskundig aanbod ontwikkelt dat aansluit bij de leerbehoefte van iedereen binnen de organisatie?

generatie-leren-brandweer

Van kenniswerkers, verpleegkundigen tot de brandweermannen: Overal werken verschillende generaties binnen één organisatie en vraagt hun vakgebied om ontwikkeling, zodat bijscholing en samen leren noodzakelijk is. Maar hoe geef je deze leertrajecten gestalte, wanneer iedere generatie zijn eigen leervoorkeuren heeft?

Uit onderzoek blijkt dat de jongste collega’s in een sneller tempo leren, dan hun voorgangers. En dat de leerbehoeften van oudere werknemers anders zijn dan die van de jeugd.

Bijna driekwart van de Einstein (of Z-) generatie leert van livestreams en games. En een derde van deze jongeren leert met name door YouTube filmpjes. Van Generatie Y leert maar iets meer dan tien procent via YouTube filmpjes, waar de generaties Babyboom en X nog steeds de voorkeur geven aan een geschreven handleiding of geprint lesboek.

In het Generatie leercafe krijg je samen met je tijdgenoten inzichten in leerstijlen en leermiddelen die je graag gebruikt.

Voor Babyboomers is deskundigheid van belang. Kennis betekent macht en Babyboomers dragen graag hun eigen kennis over. Collega’s uit de generatie X leren graag van experts. Hun focus ligt op kwaliteit en professionaliteit. Zodra zij de verschillen in leerstijlen- en de bijbehorende behoeften kennen, willen zij de verschillen in kennis en vaardigheden benutten. Voor de generatie Y staat zelfontplooiing centraal. Persoonlijke ontwikkeling is voor hen belangrijker dan professionele ontwikkeling. Voor de Einstein (of Z-) generatie is kennis vergankelijk. Daarom is persoonlijke ontwikkeling voor deze generatie ook belangrijker: zij willen verkennen en ontdekken. Zij zijn gewend aan de snelle technologische ontwikkelingen.

Inzicht krijgen in deze verschillen in leervoorkeuren, maakt dat je als organisatie veel beter kunt aansluiten om de behoeften van het team. Samen ontdekken wat de verschillen en overeenkomsten zijn van de generaties in jouw organisatie, helpt bij het elkaar beter begrijpen waardoor erkenning en acceptatie ontstaat. Ook is het daarna eenvoudiger om leertrajecten te ontwikkelen die passen bij alle generaties binnen de organisatie.

Het belangrijkste resultaat van de workshop, behalve verbinding, is ook herkenning en inzicht in elkaars generatie. Lang daarna hoorde ik collega’s tegen elkaar zeggen ‘Ja dat is typisch voor jouw generatie’ en ‘Dat komt omdat jij een Einsteiner bent’. Meestal met een geintje, maar dat geeft aan de inhoud is blijven hangen én herkenbaar is.

Wat ik prettig vond op de dag zelf is dat jij er wel was voor de input van je kennis en kunde en de procesbegeleiding, maar dat de focus op het team lag (en niet op ‘we moeten een bepaald programma afdraaien’). Dat is zowel door mij, de teamleiders en het hele team als zeer positief ervaren.

Katja Rijvers, specialist Lerend Vermogen, Brandweer Brabant-Noord

Willen jullie ook met leren vanuit het generatieperspectief aan de slag? Voor maatwerk op individueel en team niveau? Informeer dan naar het Generatie Leercafé en krijg samen boven tafel hoe jouw collega’s effectief en fijn samen leren en zo met meer begrip en plezier samenwerken.

Mail naar info@marjoleinrisseeuw.nl of bel met 06 514 279 89.

logo
+31 (0)6 51 42 79 89
info@marjoleinrisseeuw.nl
KVK 53608461
BTW NL001859990B35

Het Generatiespel

Een inspirerende manier om jezelf en andere generaties te leren kennen.

het-generatiespelthe-generation-game

Nu ook beschikbaar in een Engelse versie.

Back To Top