Hoe krijg je als leider de collega’s van verschillende generaties in beweging zonder zelf uit evenwicht te geraken? Hoe verbind je al die mensen met elkaar? Ofwel: hoe zorg je ervoor dat een senior manager van 62 jaar samen met een junior product manager van 25 jaar dingen voor elkaar krijgt? Hoe kun je verschillen benutten die nu leiden tot spanning en irritatie? Die jongere die ‘altijd te laat komt’; die kersverse vader die ‘nooit meer iets extra’s voor het team wil doen’; die oudgediende ‘die niet wil veranderen omdat we het al jaren zo doen en het zo prima gaat’.

Alleen als een groep of team zich bewust is van de verschillen èn elkaars sterke en zwakke punten, worden kansen duidelijk voor een betere samenwerking en daarmee een beter resultaat. Inzicht in elkaars achtergronden en beweegredenen kunnen er bovendien toe leiden dat collega’s elkaars gedrag begrijpen én tot verandering van gedrag komen.

Het gaat om generatiebewustzijn als brug naar de toekomst. Bedrijven die zich steeds meer bewust worden van de vier aanwezige generaties in hun organisatie kunnen richting geven aan de toekomst en verbindend leiderschap gaan vormgeven.

Marjolein Risseeuw is generatiestrateeg. Ze is beschikbaar voor lezingen en zij begeleidt teams over leiderschap vanuit het generatieperspectief.