Skip to content

“Binnen het ziekenhuis werken we met verschillende generaties op de werkvloer. We merken dat er onbegrip is tussen de verschillende generaties. En de jonge mensen zijn onze toekomst. We hebben er belang bij om die goed op te leiden.

Wat wij anders doen door het volgen van de Generatieworkshop?
Nu wordt er meer interesse getoond in de student. In plaats van aannemen dat ze privé-dingen op de telefoon doen, vragen we nu wat ze aan het doen zijn.

We hebben meer inzicht in elkaars opvattingen en waar die vandaan komen. En gaan constructief met elkaar in gesprek over generaties.

Marjolein weet ze het over heeft, sluit aan bij haar doelgroep en kan goed omgaan met de vragen uit de groep. Ze maakt makkelijk contact met de groep en is laagdrempelig benaderbaar voor een vraag.
Haar programma heeft een leuke afwisseling met theorie en humor.”

De Generatie-workshop zorgt dat ik met mijn leiderschapsstijl beter aansluit op de behoeften van mijn teamleden, zodat we optimaal resultaat behalen op veel fronten

“Voor een cursus leidinggeven mochten we als cursisten zelf een dagdeel organiseren. Omdat iedereen van ons als leidinggevende te maken heeft met verschillen tussen generaties, leek het ons erg interessant om hier meer inzicht in te krijgen. 

Het was een ontzettend leuke en herkenbare ochtend. We hebben veel inzichten gekregen, niet alleen in de verschillen tussen de generaties, maar ook in hoe we elkaar kunnen aanvullen met onze sterke kanten.  

Marjolein deed het heel leuk. Ze gaf ons waardevolle inzichten en deed dat met een goede dosis humor. We gingen ook lekker zelf aan de slag met het Generatiespel  en met elkaar in gesprek in het Generatie leercafé

Ik ben me er vooral meer van bewust dat iedereen werkt op zijn eigen manier. In mijn eigen team, met veel generatie Z, laat ik ze wat meer los in hun dagindeling en monitor ik vooral op resultaat. Zolang het werk goed gebeurt, is het prima dat ze kunnen werken op de manier waarop ze willen (binnen afgesproken kaders) en daarmee gemotiveerd blijven. 

Een workshop van Marjolein zou nuttig zijn voor iedereen die werkt met meerdere generaties – zowel teams als leidinggevenden.  

We hebben vooral ook veel met elkaar gelachen die ochtend!”

“In de Week van Leren en Ontwikkelen stond bewustwording van de noodzaak om je te blijven ontwikkelen centraal. Door middel van verschillende workshops en andere activiteiten werden de collega’s van DUO uitgedaagd om na te denken over hun ontwikkeling en ambitie.

De workshop Generatieleren paste goed in dit programma vanuit de insteek om samen te ontdekken hoe verschillende generaties (samen) werken en (van elkaar kunnen) leren.

Tijdens de workshop kwamen in snel tempo veel beelden en feiten langs over de verschillende generaties op de werkvloer. Dit leverde bij de deelnemers veel herkenning op, over zichzelf en natuurlijk ook over collega’s.

Marjolein geeft blijk van een grote kennis van het onderwerp en presenteert dit op een toegankelijke en humorvolle manier. Ze gaat een stevige uitspraak niet uit de weg waardoor een levendige discussie ontstond. De verschillende werkvormen hielden alle deelnemers continu scherp en betrokken.

Resultaten van de workshop

Generaties op de werkvloer’  is een thema waarvan je vooraf denkt dat je er wel iets van af weet. En natuurlijk hoor je dingen die je bekend voorkomen. De kracht van deze workshop is dat het gesprek op gang wordt gebracht over wat jou en je collega’s beweegt.

Na afloop van de workshop bleven collega’s enthousiast napraten en werd geconcludeerd dat deze workshop voor meer teams binnen DUO waarin verschillende generaties met elkaar samenwerken interessant is. We nemen de workshop graag op in ons leeraanbod.

Ik kan niet concreet een situatie beschrijven waarin ik door het volgen van de workshop anders handel, maar ik ervaar wel dat ik anders kijk. Zo merk ik ineens de generatie Z op, die beduidend anders in het leven staat. Het heeft me bewuster gemaakt en voornamelijk in die generatie meer inzicht gegeven.

Teams die zijn samengesteld uit verschillende generaties en willen begrijpen waarin generaties van elkaar verschillen in hun houding ten opzichte van werk, kan ik deze Generatieleren workshop van harte aanbevelen.

De workshop brengt naar boven wat collega’s belangrijk vinden, het schept herkenning en inzicht in hoe anderen denken en doen. Ook geeft het inzicht in wat collega’s uit andere generaties motiveert of irriteert. Deze kennis is nuttig en leerzaam in al je samenwerkingen.”

“Ik had vooraf geen twijfels over het doel, nut en noodzaak van Generatieleren. Het enige waar ik even goed over heb nagedacht of het op het geplande moment zou aansluiten bij de wensen en behoeften van het team. Het was de eerste keer sinds lange tijd dat we weer bij elkaar waren en in verbinding komen met elkaar was het belangrijkste doel. Deze workshop was zowel goed om inzicht te krijgen als ‘fun’.

Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik mij onterecht ‘zorgen’ had gemaakt. Het werd ontzettend goed ontvangen en iedereen ging er lekker praktisch mee aan de slag. Het was een feest der herkenning voor iedereen en op ontspannen wijze (middels het spel) kwam ook de theorie aan bod.

Het belangrijkste resultaat van de workshop, behalve verbinding, is ook herkenning en inzicht in elkaars generatie. Lang daarna hoorde ik collega’s tegen elkaar zeggen ‘Ja dat is typisch voor jouw generatie’ en ‘Dat komt omdat jij een Einsteiner bent’. Meestal met een geintje, maar dat geeft aan de inhoud is blijven hangen én herkenbaar is.

De Generatieleren workshop heeft inzichten gegeven in waarom een collega doet of reageert zoals hij doet. Door hier rekening mee te houden kom je beter tot een gesprek. Wat hierbij heeft meegespeeld is dat het hele team (het team bestaat uit subteams en veel activiteiten worden apart opgepakt) heeft deelgenomen. De workshop heeft bijgedragen aan de verbinding en ‘wil’ om in elkaars wereld te stappen (wat ook een breed thema is).

Ik beveel de workshop aan iedereen aan. Ik heb de workshop zowel intern (binnen Brandweer Noord) als landelijk binnen mijn (brandweer) netwerk gedeeld. Daarnaast ook nog binnen mijn intervisie groep met vakgenoten vanuit andere werkgevers.

Ik heb kennis met je gemaakt via een online workshop georganiseerd door het landelijk platform kennisregie, vanuit het IFV. Ik was hier zo enthousiast over dat ik, toen mijn teamleider vroeg of ik nog een inspirerende spreker wist, meteen jouw naam heb genoemd. Het was ook heel fijn dat we samen met mijn teamleider een verkennend gesprek hebben gevoerd over de aanpak en invulling van de bijeenkomst.

Wat ik prettig vond op de dag zelf is, dat jij er wel was voor de input van je kennis en kunde en de procesbegeleiding, maar dat de focus op het team lag (en niet op ‘we moeten een bepaald programma afdraaien’). Dat is zowel door mij, de teamleiders en het hele team als zeer positief ervaren.”

“Eigenlijk hadden we vooraf aan de bijeenkomst helemaal geen twijfels. De informatie op je website sprak ons erg aan, en de presentatie die je van tevoren met ons had gedeeld ook. We hadden er dus vooral heel veel zin in.

We vonden het een heel leuke middag. Het was informeel, actief en informatief. Dus een goede balans tussen luisteren (tijdens jouw presentatie) en zelf aan de slag (met het spel).

Het belangrijkste resultaat: Kennis over hoe collega’s van verschillende generaties in het werk staan. Je begrijpt elkaar beter, en we hebben duidelijk(er) inzicht gekregen in hoe we de talenten van verschillende generaties kunnen inzetten. Zo zijn jonge collega’s vaak beter in presenteren en sneller kunnen schakelen, en de iets oudere collega’s inhoudelijk vaak sterk zijn en zichzelf als vakbekwame bruggenbouwers zien.

Als ik een collega nodig heb, weet ik deze beter te benaderen na de generatieworkshop. Je weet beter hoe zij in het werk staan en hoe zij graag op waarde worden geschat/benaderd.

Ik beveel deze workshop met name aan voor teams waarin verschillende generaties samenwerken. Het is voor de workshop belangrijk dat er per generatie een aantal deelnemers aanwezig zijn, anders is de dynamiek minder interessant. Verder is het ook leuk als de man/vrouw verdeling ongeveer gelijk is.

We zijn zo enthousiast over de eerste workshop dat we een tweede workshop in de pijplijn hebben zitten.”

De vraagstuk dat tijdens de workshop behandeld is:

Een opleiding tot kinderarts is intensief. De kinderartsen in opleiding zijn relatief jong, de opleidersgroep een stuk ouder. De zorg wordt steeds intensiever, de tijd verandert. Zijn we als opleiders altijd wel goede voorbeelden? Speelt een generatieverschil of zelfs een kloof een rol?

Feedback van Bart Rottier en Roos Boelen

  1. De middag heeft heel enthousiasmerend gewerkt. De dagen erna gonsde het inde wandelgangen over generaties, serieus en met grappen.
  2. We zijn op een nieuwsgierige manier met elkaar in gesprek gekomen. En vervolg intern is in voorbereiding.
  3. Bij problemen van krapte bekijken we met een kwinkslag oen nieuwsgierig of generatieverschillen een rol spelen. Soms wordt een knoop doorgehakt zonder polderen.
  4. Ik beveel deze workshop aan ieder bedrijf aan dat met grote verschillen in leeftijdsopbouw te maken heeft, zeker als dat tegelijk opgaat met een hiërarchisch verschil. Verschillen komen dan soms dubbel aan!

 

Vanavond mag ik mij in een voorwoord tot u richten.
Ik bedacht mij, laat ik eens proberen het voor u te dichten.
Vanavond staat het thema “generaties” centraal.
Gaan wij straks met alle generaties aan de haal?
Onze spreekster is een, zo lees ik op de site, generatiestrateeg.
Ik zou wensen dat ik haar eerder in mijn netwerk kreeg.

Van onze klanten:
De reacties op jouw optreden waren heel positief! Iedereen vond dat je het op een heldere en herkenbare manier vertelde.

Situatie waardoor ik anders handel:
In de beoordeling of benadering van mensen probeer ik na te denken over of hun gedrag te maken heeft met hun generatie. Ik probeer mensen vanuit hun generatie te begrijpen en ze niet te spiegelen aan mijn eigen ‘waarheid’ die ik heb opgebouwd door de jaren heen en door mijn eigen ‘generatie’. 

Ik zou iedere werkgever die vooruit denkt en verder wil komen aanbevelen om Marjolein te consulteren. Marjolein geeft je op een niet dwingende speelse manier met humoristische voorbeelden inzicht in verschillende reacties van mensen veroorzaakt door generatieverschillen. 

Mariëtte Turkenburg, Vennoot Loyens & Loeff over het Generation game met Partners en privé partners van Loyens & Loeff.

“Op basis van mijn eerdere kennismaking met Marjolein was ik al tijden op zoek naar een gelegenheid om samen aan de slag te gaan. Wij hebben op een zeer ontspannen en ludieke wijze veel geleerd over de generatieverschillen en daarmee de weg geopend naar een verdere bewustwording van de aandacht die het vergt om de nu instromende talenten aan ons kantoor te binden.

De workshop leidde tot veel gespreksstof en een stap van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Wat ik geleerd heb ? Bij een opdracht uitgaan van het resultaat, de output die je verwacht en dan heel goed gaan luisteren naar het hoe dat wordt voorgesteld door jongere collega’s. Dus de weg er naar toe vrijlaten maar slechts aangeven wat je verwacht.

De peilingen aan de hand van een aantal best wel gewaagde stellingen na afloop van het Generatiespel gaven een paar verrassende uitslagen: daar zou je uit kunnen afleiden dat ook generatie X zich wel af en toe een ‘millennial’ zou willen zijn. Een zekere jaloezie misschien?? Deze workshop is aan te bevelen voor mensen die met jongere collega’s werken.”

“Een workshop over generatieverschillen van Marjolein Risseeuw is een uitstekende manier voor Rotaryclubs, en andere maatschappelijke organisaties, om het thema verjonging en vernieuwing op de agenda te zetten en zo te werken aan een vitale organisatie. 

Marjolein hield een workshop over generatieverschillen bij onze club. Alle werkende generaties waren tijdens de avond vertegenwoordigd, de Einstein generatie, de Y generatie, de X generatie en de Babyboom generatie, zelfs enkele vertegenwoordigers van de Stille generatie. Aansluitend op een korte inleiding over de kenmerken, wensen en eisen van de verschillende generaties, wist Marjolein Risseeuw vertegenwoordigers uit alle generaties te inspireren tot een levendige discussie. De typische generatieverschillen werden daarbij duidelijk zichtbaar.   
 
Binnen onze Rotaryclub is het inzicht in generatieverschillen vergroot. Daarmee is een verdere stap gezet naar een beter begrip voor elkaar. De workshop markeerde het begin van de samenwerking met Rotaract Utrechtse Heuvelrug en met oud leden. Sindsdien werken zij mee in onze lokale projecten en nemen zij deel aan open clubavonden. De Young Professionals van Rotaract dragen zichtbaar bij aan de vernieuwing van onze aanpak en communicatie. Onze club is inmiddels gegroeid van 31 naar 35, met vooral jongere leden.
 
Het boekje “ZO X! – Hoe de nieuwe leiders talenten in organisaties verbinden” van Marjolein Risseeuw is een aanrader.”

“Als ik terugkijk op de twee sessies die wij gedaan hebben dan is dat een verrijking geweest voor de organisatie. Marjolein heeft de hele organisatie met passie geleerd hoe meer begrip te hebben voor elkaar en elkaar ook echt verder te helpen.”

Bijeenkomst Voor het Voetbal: Samenwerken met voetballers uit de Generatie Einstein

“Er waren meerdere kopstukken uit het betaald voetbal op jouw workshop afgekomen. Top! De aanwezigen waren vrij star en weinig verandering bereid.

De jonge topvoetballer van 20 jaar die mee deed aan de workshop bevestigde hetgeen Marjolein vertelde: zij hebben een ‘lifestyle’ waar voetbal een onderdeel van is. Maar zij willen ook een eigen leven waarbij variatie, reizen en vrienden ook belangrijke onderdelen zijn. Zij zijn zeer individueel gericht en spreken elkaar nauwelijks aan.”

Bekijk het online verslag

logo
+31 (0)6 51 42 79 89
info@marjoleinrisseeuw.nl
KVK 53608461
BTW NL001859990B35

Het Generatiespel

Een inspirerende manier om jezelf en andere generaties te leren kennen.

het-generatiespelthe-generation-game

Nu ook beschikbaar in een Engelse versie.

Back To Top